AÇIKLAMA

Roma Dönemi’nin nitelikli bir kamu yapısının varlığına dâir somut veriler sunan ve “E Yapısı” olarak adlandırılan yapıdır. “E Yapısı” Adramytteion genelinde karşılaştığımız Orta-Geç Bizans Dönemi çok evreli mimari düzenlemelerin benzer uygulamalarını yansıtmaktadır.. Yapının özgün fonksiyonuyla ilişkili sürdürülen çalışmaların devamında, üzerinin ince bir kireç tabakasıyla düzgünce kaplandığı anlaşılan mozaik taban açığa çıkarılmıştır. Birbiriyle ilişkili dairesel motifler ve merkezde bitkisel motifli bordür içerisinde geometrik düzenlemelerin benzerlerine MS 2.-3. yy’larda rastlandığı bilinmektedir. İtinalı mozaik taban, yapının niteliğini vurgulamaktadır. Yine avlunun sınırlarında, taban altı künk döşemesi ile drenajı sağlanan mozaikli alan, yapının belirli bölümlerinin ıslak zemin olarak kullanım görmüş olabileceğini düşündürmektedir. Üst örtüsünün tonozla geçildiği yapı, kentin kamusal donatılarının yorumlanabilen ve korunagelen somut ilk örneklerinden biri durumundadır. Yapının ilk evresinin şekillenişi hakkında henüz kısmi bilgimiz olsa da, kullanım amacı için, buluntular dâhilinde oluşan fikirler, “E Yapısı”nın Roma Dönemi’ndeki özgün kullanımının hamam olabileceği yönünde gelişmiştir.