Burhaniye BELEDİYESİ

ARABULUCULUK KOMİSYONU

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi” başlıklı 15.maddesinin 8.fıkrası ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin “İdarenin Temsili” başlıklı 18. maddesinin 1.fıkrasında yer alan “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder” hükmü uyarınca İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işleri, Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

 

Arabuluculuk Komisyonu İrtibat Bilgileri:

Adres   : Burhaniye Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü

Tel       : 0 266 412 64 50