AÇIKLAMA

ANTİK LİMAN

            Yüzyıllar boyu faal bir yerleşim olduğu anlaşılan Adramytteion’un zengin çeşitliliği, belirli deniz rotalarında yerini almış vaziyetteki faaliyetleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda kent için ayrı bir öneme sahip olan yerleşimin korunagelen limanı üzerinde bazı tespitlerde bulunulmuştur.  Adramytteion Kazıları’nın sualtı çalışmaları, Konya Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Araş. Gör. Dr. Erdoğan Aslan’ın yönetiminde gerçekleştirilmektedir.  Limanın kalıntıları, günümüzde kumsal sahil şeridinde ve tamamen sualtında bulunmaktadır . Mendirek, sahilden batıya doğru yaklaşık 150 m. ve buradan da kavisli bir dönüş yaparak 100 m. kadar kuzeye doğru devam etmektedir. Mendireğin gövdesini 1.45 m. genişliğinde, birbirine 8 m. mesafede iki paralel ana duvar oluşturmaktadır. Mendireğin paralel iki duvarı arasına, bu duvarları dik kesecek biçimde çok sayıda destek duvarı yapılmıştır. Mendirek duvarının dağılmış blokları arasında çok sayıda bosajlı ve köşe profilli bloklar bulunmaktadır. Bu blokların M.Ö. 4. yy’dan geçe tarihlenmeyen yapılarda kullanıldığı Ege Havzası’nda birçok merkezden bilinmektedir. Dolayısıyla bu iki olgu, limanın çok erken dönemden itibaren değişik evrelere ve planlamalara sahip olabileceğini göstermektedir. Günümüzde tamamı sualtında bulunan mendireğin ana kara ile birleştiği güney duvarlarının tam olarak nerede başladığı, dolgu nedeniyle görülememekte olup mendireğe ait ilk blok, kumsal kıyı şeridinden 15 m. açıkta bulunmaktadır. Mendireğin sadece bu bölümünde, toplam 12 blok sırasında tek sıra halinde “kırlangıç” veya “kelebek kanadı” olarak adlandırılan kenet yuvaları görülmektedir.