AÇIKLAMA

A BÖLGESİ – LİMAN DEPOSU YAPISI

Antik limana hakim bir konumda olup çevresinde Roma Dönemi mimari elemanlarının devşirme kullanımlarının da saptandığı bölgededir. deniz vasıtasıyla yapılan ticari faaliyetler için de uygun konumuyla, yapının depolama amaçlı kullanım görmüş olması kuvvetle muhtemeldir. Tüm açmada mekanlarla ilişkili temel kotları seviyesinden elde edilen keramik malzeme ile, mekan bütününün kabaca M. S. 7. – 12. yy.’lar arasında çok evreli vaziyette kullanım gördüğünü söylemek mümkündür.