AÇIKLAMA

C BÖLGESİ- KİLİSE

MS 12.-13. yy’a tarihlenen bir kilise, Erken Bizans Dönemi’nde kullanılmış bir seramik fırını ve Geç Antik Dönem mezarlarının tespit edildiği alandır. Alan Adramytteion Antik Kenti’nin başlıca yükseltilerinden biri üzerinde konumlanmaktadır. Kontekst buluntularının tarihlemesiyle Erken-Orta Bizans Dönemi’ne ait yeni bir kilise yapısı tespit edilmiş olup, bu yapı çalışmalar kapsamında “Kuzey Kilise” olarak adlandırılmıştır. Alan, geneliyle birlikte düşünüldüğünde, tespiti yeni yapılan erken kilisenin bir tahrip veya yıkım nedeniyle MS 11. yy’da mezar şapeli olarak daraltılıp düzenlendiği, devamında ise kazısı 2000’li yıllarda yapılan kilisenin kullanıma girdiği anlaşılmaktadır.  MS 11. yy’ın, Bizans Dönemi Adramytteion’un kaderinde hayati önem arz ettiği kaynaklardan da bilinmekte olup, bu husus ve Adramytteion için son bir nefes olan MS 12.-13. yy’lardaki yoğun iskân görmüştür.