Burhaniye Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Toplandı

Burhaniye Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Toplandı

31.1.2020

30 Ocak Perşembe günü , saat 14.00’da Burhaniye Kent Konseyi olağan genel kurulu, belediye meclis salonunda toplandı. Genel Kurula: Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kamu kurum temsilcileri, parti temsilcileri, sendika temsilcileri, odalar ve vakıf temsilcileri, genel kurula seçilen muhtarlar, dernekler, mahalle meclisi seçimini tamamlayan muhtarlar, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi meclisleri katıldı.
Açılışını , Kent Konseyi Genel Sekreteri O.Uğur Mamuk’un yaptığı Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu saygı duruşu ve istiklal marşının ardından , yazman seçimi ve Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider’in çalışmalar hakkında bilgi veren konuşmasıyla başladı. Tüzük gereği yılda en az iki kez yapılması gereken seçimsiz olağan genel gündem konuları görüşüldü.
Gündem konuları :

-Çocuk Meclisi Yönetmeliğinin Görüşülmesi

-Gençlik Meclisi Yönetmeliğindeki değişiklikler ve ilave önerilerin görüşülmesi
-Belediye Meclisinde kabul edilen, mahalle meclislerinde görev alan ve seçilen gönüllülerden, 1/5 oranında gönüllünün Kent Konseyi Genel Kurulu ve Kent Konseyinde çalışmalarını sürdüren meclislerde görev almalarının görüşülmesi
-İlçemiz pazar yerlerinin sorunları ve ihtiyaçlarının görüşülmesiydi.

Alınan Kararlar:

-Emekli-Sen’in genel kurula sunduğu dilekçe okunarak , Kent Konseyi bünyesinde bir Emekli Meclisi kurulması talebi oy birliği ile kabul edilerek “Kent Konseyi Emekli Meclisi Kuruldu”

-Çocuk Meclisi yönetmeliği okunarak oy birliği ile kabul edildi.
-Gençlik Meclisindeki Yönetmeliğindeki aksaklıklar görüşülerek düzeltmeler kabul edildi.
-İlçemizdeki pazar yerlerinin sorunları ve ihtiyaçları görüşülerek, Mart ayındaki belediye meclisinde görüşülmek üzere Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na havale edildi.