Stratejik Plan Toplantısının İlk Ayağı BUBFA'da Gerçekleştirildi

Stratejik Plan Toplantısının İlk Ayağı BUBFA'da Gerçekleştirildi

12.6.2024
2025-2029 Körfez Bölgesi Stratejik Plan Bölge Toplantısı bu yıl ilçemiz Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde gerçekleştirildi. Körfez Belediyeleri olarak anılan Burhaniye, Ayvalık, Gömeç, Edremit ve Havran Belediyeleri olmak üzere 5 ilçe ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katıldığı toplantı ile ile 2025-2029 yılları stratejik planlamanın ilk adımları atıldı. Katılımcı Belediyelerin Başkanları, Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile birlikte 2025-2029 Körfez Bölgesi Stratejik Planlaması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
 
Stratejik planlamanın Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyeleri ile tüm kentin sahiplenilmesi ve uygulanabilirliğinin arttırılması, Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin tespit edilmesi, belediyelerin birbirleri ile doğrudan temas kurarak iletişiminin geliştirilmesi, Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasına engel oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için önlemler alınması, Belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri hakkında fikir edinilmesi, Belediye ile diğer kuruluşlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, Kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacına yönelik birlikte düşünme ve sorgulama kabiliyetinin geliştirilmesinin hedeflendiği toplantıda Şehir Çevre ve İklim Değişikliği, Kültür Sanat Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Dirençli ve Güvenli Şehir, Turizm ve Tanıtım, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Kentsel Ulaşım ve Altyapı, Ekonomik Kalkınma ve İstihdam, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Teknoloji ve İnovasyon olmak üzere 10 ayrı tema üzerinde yapılan grup çalışmaları 4 oturumda tamamlandı.
 
Güzide Şehrimiz Balıkesir’imizin geleceği hakkında stratejik bir kalkınma planının yolunun çizildiği toplantıda ortak akıl fikrinde istişarelerde bulunulup sürdürülebilir ve dinamik kalacak bir şehir oluşturmak adına düzenlenen toplantı Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları tarafından İlçe Belediye müdürlerinin talep, önerileri, istekleri ve stratejik plana alınması gereken konuların görüşülmesi ile son buldu.