Burhaniye’de Deniz Kirliliği Raporu Hazırlandı

Burhaniye’de Deniz Kirliliği Raporu Hazırlandı

05.8.2021

Burhaniye Belediye Meclisi tarafından oluşturulan çevre komisyonutarafından deniz kirliliğinde son zamanların en kapsamlı raporu hazırlandı

Burhaniye Belediyesi Çevre Komisyonu deniz kirliliğini azaltmak için son zamanların en kapsamlı incelemesine imza attı. Yapılan çalışmalar neticesinde Burhaniye ve Havran’dan denize dökülen dere ve çaylarda araştırmalar yapan Burhaniye Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu tuttuğu rapor, Ağustos ayı Meclisinde sunum olarak aktarıldı.

Burhaniye Belediye Meclisi ve Belediye ilgili Birim Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla, Burhaniye’deki deniz kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Deniz ekosistemine zarar veren, insan sağlığını bozan, balıkçılık da dahil olmak üzere, denizlerdeki faaliyetleri engelleyen deniz kirliliğinin nedenleri için oluşturulan Komisyon tarafından tutulan rapor Burhaniye’de ki deniz kirliliğinin etkenlerini de gün yüzüne çıkarttı.

Burhaniye ilçe sınırlarıyla birlikte, Havran ve Edremit’in bir kısmını kapsayan inceleme ve saha çalışmaları neticesinde komisyon üyeleri tarafından hazırlanan raporda denizlere, dere ve çaylardan akan fabrika atıkları, kanalizasyon bağlantıları, hayvan çiftliklerinden yapılan deşarjlar ve arıtma tesislerinin kapasiteleri araştırıldı.

Komisyon üyeleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan rapor Ağustos ayı Belediye Meclisinde görüşüldü. Komisyon Başkanı Tarık Erdil tarafından sunum olarak Belediye Meclisinde kamuoyuna aktarılan rapor için, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis gündemine alınması için çalışma yapılmasına karar verildi.

Evsel, Endüstriyel Atıksular ile birlikte Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Katı ve Sıvı Dışkıları olmak üzere 3 ana maddede hazırlanan raporda; kırsal mahallelerdeki arıtma problemleri, atıksu arıtma tesislerinin kapasite yetersizliği ve bazı işletme ve çiftliklerin direk derelere deşarj yapması olarak nedenler belirlendi.

Çevre Sağlık Komisyonu hazırladığı raporun sonunda “Sorunu kabul edip, teknik analizler doğrultusunda gerekli kurum ve mercilere başvurular yapılmalı ve deniz kirliliği sorunu için Körfez Bölgesinde yer alan tüm Belediyelerin katılımı ile çalıştalar yapılmalı, çalışma grupları belirlenmeli ve eylem planları hazırlanarak, sorunun giderilmesini sağlayacak tüm çalışmalar hayata geçirilmelidir.” diye