Körfez Belediyeler Birliği Toplantısı Yapıldı

Körfez Belediyeler Birliği Toplantısı Yapıldı

30.4.2019

Körfez Belediyeler Birliği Toplantısı Yapıldı

Körfez Belediyeler Birliği olağan meclis toplantısı 30 Nisan 2019 günü Burhaniye Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi. 4 ana gündem maddeli toplantıda, 2018 Mali Yılı Birlik Başkanlığının ‘’faaliyet raporu’’ görüşüldü ve onaylandı. 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı görüşüldü ve karara bağlandı. 5355 sayılı Mahalli idareler Birlikleri Yasasının 11.maddesi çerçevesinde, kapalı oy ile seçimler gerçekleştirildi. Birlik Başkanlığına, Burhaniye Belediye Başkanı Sayın Ali Kemal DEVECİLER, oy birliği ile seçildi.  Yine yapılan oylamalarla, Birlik ‘’Birinci ve İkinci’’ Başkan vekilleri seçildi. Birlik Meclis "Katip Üyeliklerine" 2 asil 2 Yedek üye seçimi yapıldı. Birlik ‘’Encümenine’’ 4 üye seçildi ve toplantı sona erdi. Yeni seçilen Başkanımıza ve diğer Kurul Üyelerimize, yeni dönemde başarılar diliyoruz.