Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyuna Duyuru

16.2.2021

Geçtiğimiz günlerde, Ören yürüyüş yolunda ömrünü doldurmaktan kaynaklı kuruyarak, diğer ağaçlara hastalık bulaştırma riski olan 3 adet Fıstık çamının kesilmesiyle alakalı kamuoyuna doğru bilgi verilmesi gerektiği yönünde açıklamamızdır.

Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt’un resmi dilekçesine istinaden incelenmiş olan konu gereği, Ören Mahallesi yürüyüş yolu üzerinde meşe palamutlarıyla yan yana olan ömrünü tamamlamış 3 adet fıstık çamı; 02.03.2018 tarih ve 468956 sayılı Burhaniye Orman İşletme Şefliği yazısına istinaden; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla tescillenmiş ‘meşe Palamudu ağaçlarına zarar vermesinden’ kaynaklı koruma amaçlı ve izinli olarak kesilmiştir.

Konunun doğal tarafı bunu gerektirirken diğer taraftan, Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt tarafından Burhaniye Belediyesine 25.01.2021 tarih ve 2021/3 sayılı dilekçesine istinaden kesimi yapılan ağaçlar Ören gezinti yolunda yürüyüş, spor yapan, çimlerde ve banklarda vakit geçiren vatandaşlarımız üzerine devrilme riski taşıdığından kaynaklı halkımız için hayati tehlike oluşturduğu görülmüş ve Ören mahalle Muhtarının vasıtasıyla yaptığı budanma ve kesim isteği dilekçesi değerlendirilerek kesim işlemleri uygulanmıştır.

Ömrünü tamamlayarak kuruyan belirli hastalıkları diğer meşe palamudu ağaçlarına taşıyarak ölmelerine neden olan fıstık çamı ağaçları için, Burhaniye Orman İşletme Şefliği tarafından 02.03.2018 tarihli ilgili izin yazısında; “Fıstık çamı ağaçlarının Meşe Palamudu ağaçlarına zarar vermesinden dolayı budanmasına ve kesilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı” yönünde izni yer almaktadır. Belediyemiz bu hususta gerekli incelemeleri yaparak, zaten ömrünü tamamlamasından kaynaklı diğer ağaçlara ve insan yaşamına tehdit unsuru taşıyan ağaçların kesim işlemlerini gerçekleştirmiştir.

Kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi ve doğru bilgiyi ilk merciden öğrenmesi adına açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Kamuoyuna önemle duyurulur.