Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

24.11.2022

İlçemiz,  İskele Mahallesi 302 ada 92 numaralı parseli kapsayan alanda hazırlanan “Ticaret Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası Burhaniye Belediye Meclisi’nin 03/08/2022 tarih ve 2022/238 sayılı kararıyla onaylanmış, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29/09/2022 tarih ve 1028 sayılı kararıyla onanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 24/11/2022-24/12/2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere www.burhaniye.bel.tr web adresinde, İskele Mahallesi muhtarlık duyuru panosunda, Belediyemiz ilan panosunda ve ayıca alanda bulunan 2 adet tabela ile askıya çıkarılmıştır.  Halkımıza ve ilgililere duyurulur.