Revizyon Uygulama İmar Planı Askı İlanı

23.11.2022

İlçemiz, Kocacami Mahallesi, 149 ada,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 101, 102, 104, 110, 111, 113, 114, 115 numaralı, 150 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, numaralı parselleri, Hacıahmet Mahallesi, 168 ada, 7, 8, 9, 12 numaralı parselleri ve Yunus Mahallesi, 194 ada 18, 40 numaralı parselleri kapsayan alanda 2. Etap olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı dosyası Burhaniye Belediye Meclisi’nin 05/05/2022 tarih ve 2022/169 sayılı kararıyla onaylanmış, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27/10/2022 tarih ve 1132 sayılı kararıyla onanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 23/11/2022-­23/12/2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere www.burhaniye.bel.tr web adresinde, Kocacami Mahallesi, Hacıahmet Mahallesi, Yunus Mahallesi muhtarlık duyuru panolarında ve Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Halkımıza ve ilgililerine duyrulur.