Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

23.11.2022

İlçemiz,  Ören Mahallesi, 443 ada, 7, 8 ve 13; 541 ada, 1,2,3 ve 4 numaralı parselleri ve ihdas alanını kapsayan alanda hazırlanan “Yüksek Öğretim Tesis Alanı, Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu), Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Burhaniye Belediye Meclisi'nin 06/10/2022 tarih ve  2022/295  sayılı kararı ile onaylanmış, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27/10/2022 tarih ve 1139 sayılı kararıyla onanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 23/11/2022-23/12/2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere www.burhaniye.bel.tr web adresinde, Ören Mahallesi muhtarlık duyuru panosunda, Belediyemiz ilan panosunda ve ayıca alanda bulunan 2 adet tabela ile askıya çıkarılmıştır.  Halkımıza ve ilgililere duyurulur.