Uygulama İmar Planı İlave Plan Notları İlanı

20.4.2021

İLAN METNİ :
"Burhaniye Belediye Meclisince 06/10/2020 tarih ve 2020/35 sayılı karar ile onaylanan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisince 26/11/2020 tarih ve 1042 sayılı karar ile onanan Burhaniye Kent Bütünü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notları'nın ilk maddesine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazlar kabul edilmiştir. Yeniden düzenlenen ilk maddeye ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu Burhaniye Belediye Meclisi’nin 04/03/2021 gün ve 2021/95 sayılı kararıyla onaylanmış, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25/03/2021 tarih ve 334 sayılı kararıyla onanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden belediyemiz ilan panosunda 20.04.2021 – 20.05.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere asılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur. "