Burhaniye Belediyesi 2017 yılı Ağustos Ayı Olağan Meclisi 3 Ağustos Perşembe günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek.
Burhaniye Belediyesi meclis salonunda yapılacak olan toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek oylamaya sunulacak. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal başkanlığında gerçekleştirilecek Meclis Toplantısı’nın gündeminde 21 madde yer alıyor.
3 Ağustos 2017 günü toplanacak olan meclis toplantısının gündemi şu maddelerden oluşuyor;
1- Temmuz 2017 Olağan Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Ören Mahallesinde 24 29 L pafta 737 ada 66 parselde bulunan taşınmaz için talep edilen satın alma veya trampa yolu ile kamulaştırılması konusu ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
2- Temmuz 2017 Olağan Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Öğretmenler Mahallesi 167 ada 9 parselde kayıtlı 2.280 m2’lik taşınmaz üzerine misafirhane – öğrenci yurdu yapılması amacıyla kendilerine 29 yıllığına tahsis edilen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Burhaniye Şube Başkanlığının bahse konu taşınmazın kendilerine bedelsiz devri talebi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
3- Temmuz 2017 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Pelitköy Mahallesi 523 Ada 1 nolu parsel sahibinin Balıkesir İdare Mahkemesinin 2017/370 nolu dava sonucu iptal edilen satış konulu encümen kararı hakkında uzlaşma talebinde bulunduğunu belirten Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması. 
4- Temmuz 2017 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Pelitköy Mahallesi Çukurbağlar Mevki 769 Ada 7 parselde kayıtlı zeytinlik vasıflı taşınmaz bir kısmı yolda kaldığından satın alma veya trampa yolu ile kamulaştırma talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması. 
5- Temmuz 2017 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Mahkeme Mahallesi 106 ada 27 parselde kayıtlı kagir dükkan vasıflı taşınmaz tamamen yolda kaldığından satın alma veya trampa yolu ile kamulaştırma talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması. 
6- Temmuz 2017 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Kocacami Mahallesi 28 29 L imar Paftası 128 ada 92 no’lu 1032,45 m² arsa vasfındaki parselde Belediyemizle hisseli olan Karamanlı Osman Ağa Vakfı Tüzel Kişiliğine ait 2349/2400 hissenin satın alma veya trampa yolu ile kamulaştırma talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması. 
7- Temmuz 2017 Olağan Meclis Toplantısında İmar Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna birlikte havale edilen Kocacami Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde 163 Ada 9 parselde kayıtlı 2000 M2 yüzölçümlü, üzerinde hizmet binası bulunan taşınmazları ile Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kuvayi Milliye Bulvarında, üzerinde Hayvan Pazarı ve Kamyon Garajı bulunan 700 Ada 1 Nolu parselin 2160 m2 lik kısmında kalan alana yapılacak bina ile takas edilmesi talebinde bulunan İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün yazısı ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
8- Temmuz 2017 Meclis Toplantısında İmar Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna birlikte havale edilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin İlçemiz Ören Mahallesinde yer tahsisi talebini içeren yazısı ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
9- Temmuz 2017 Meclis Toplantısında İmar Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna birlikte havale edilen Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının İlçemiz Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinde yer tahsisi talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
10- Temmuz 2017 Meclis Toplantısında İmar komisyonu ile Çevre Trafik Komisyonuna birlikte havale edilen Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında; ilçemizin tamamında yapılacak çalışmalara esas olmak üzere mükerrer yol isimlerinin düzeltilmesi, Pelitköy ve kırsal mahallelerimize sayısal cadde sokak isim düzenlemesi gibi ilçemiz genelinde yapılan numarataj çalışmalarını içeren Bilgi İşlem Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
11- Temmuz 2017 Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen toplam 9 adet imar planı veya değişikliği teklifleri ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
12- Meclise havaleli İmar planı tadilat tekliflerinin görüşülüp karara bağlanması.
13- İlçemiz Pelitköy Mahallesi Yalı mevki 689 ada 1 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın tamamı imar planında park alanında, 686 ada 2 parselin ise tamamının yol ve yeşil alanda kalması nedeniyle bahse konu mülkiyetlerin sahibinin satın alma veya trampa yolu ile kamulaştırma talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
14- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Avunduk Mahallesi Çapacı Mevki 199 ada 50 ve 51 parsellerde kayıtlı çayır vasıflı iki adet taşınmaz için satın alma talebinde bulunulduğu ile ilgili Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
15- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çallı Mahallesi Gölkırağı Mevki 171 ada 3 parselde kayıtlı bahçe vasıflı taşınmaz için satın alma talebinde bulunulduğu ile ilgili Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
16- İlçemiz Börezli Mahallesi Gölcükler Mevki 144 ada 16 parselde kayıtlı taşınmazın yola cephesi olmadığından parseli bitişiğinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 144 ada 17 nolu parselin 63,59 m2 lik kısım için geçit hakkı talebinde bulunulduğu ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereği 30 yılı geçmemek üzere irtifak hakkı verilmesi konusunu içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
17- Mülkiyeti Hazineye ait olup kullanım hakları 6360 sayılı yasa ile belediyemize geçen ekli listede belirtilen 27 adet 2/B taşınmazlarının Mal Müdürlüğünce belirlenen bedeller üzerinden belediyemizce satın alınması ve daha sonra gerektiğinde satışlarının yapılması için Belediye Başkanlığına yetki verilmesi konusu ile ilgili Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
18- Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Spor Kulübü Başkanlığının maddi yardım talebi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
19- Burhaniye İlçemizin lisans alanlarına dahil edilmesi konusu ile ilgili alınan Belediye Meclisinin 06/07/2017 tarih ve 2017/129 sayılı kararının revize edilmesi talebini içeren AKSA Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. nin 13/07/2017 tarih 6549 sayılı yazısının görüşülüp karara bağlanması.
20- Naklen atanma nedeniyle boşalan Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Başkanlık Makamınca yapılan atama ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 2. fıkrası gereği meclise bilgi verilmesi.

21- Eylül 2017 Meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenerek karara bağlanması.