Belediye Başkanlığından Duyurulur

Burhaniye İlçesi, Ören Mahallesi, 447 ada 5 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.06.2018 tarih ve 725 sayılı kararıyla onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre belediyemiz ilan panosunda 23.07.2018 - 21.08.2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere asılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur.