İLAN METNİ:

“2017 Yılı Eylül Ayı 210 sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden onaylanan 24 29 E-N –O ve 28 29 H-I-J  no'lu paraflar 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar planı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.01.2018 gün ve 59 sayılı kararı ile onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz İlan panosunda 15.02.2018 – 15.03.2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere asılmıştır. Halkımıza duyurulur.”